Pregatire rezumate

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele, atât în limba română (cu diacritice) cât şi în limba engleză, pentru evaluare şi includere în program şi în volumul de rezumate al conferinţei.

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul conferinței. Este necesară înregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încărca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 2 aprilie 2018.

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat, sau puteţi face modificări accesînd pagina de “profil al participantului” secțiunea REZUMATE.
Eventualele modificări se pot face până la data de 2 aprilie 2018.

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care un participant le poate trimite.
Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Știinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă în cel mai scurt timp posibil.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text atât în limba română cât şi în limba engleză, respectând următoarele cerinţe:

  • Textul în limba română cu diacritice
  • Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.
  • Titlu: scris cu majuscule, maxim 200 caractere
  • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator
  • Afilierea autorilor: instituţia, oraşul în care activează autorii pe randuri separate
  • Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, nu sunt acceptate tabele sau grafice.
  • Font: Times New Roman corp de literă de 12 puncte, maxim 2000 caractere.

    Comitetul științific iși rezerva dreptul de a modifica modalitatea de prezentare a lucrării și va notifica persoana care a incărcat rezumatul de această modificare.

  • Parteneri